Za naszą wolność i waszą - bohaterki powstania warszawskiego

bohaterki powstania warszawskiego

Powstanie Warszawskie to jedno z najważniejszych wydarzeń w XXI w., młodzi Polacy nie zważając na postanowienia porozumień Wielkiej Trójki zawartych w Teheranie postanowili walczyć o swoje człowieczeństwo, by po pięciu latach upokorzeń ze strony niemieckiego okupanta chociaż przez chwilę na nowo poczuć się wolnymi ludźmi, oprócz mężczyzn pragnęły wolności również kobiety które postanowiły o nią walczyć.

Bohaterki tego powstania są wszystkim co mamy - o kobietach Powstania Warszawskiego

Do niedawna, historycy zajmujący się zagadnieniem Powstania Warszawskiego przybliżali tę tematykę z punktu widzenia mężczyzn, jednak coraz częściej w pracach oraz w opracowaniach przybliżane jest to wydarzenie z kobiecej perspektywy. Zauważono, że co czwarty powstaniec był kobietą i że stanowią one wzór dla młodych pokoleń kobiet na czym powinna polegać kobiecość, lojalność, poświęcenie dla Ojczyzny. Dla wielu młodych kobiet, które włączają się w akcje związane z obchodami pierwszego sierpnia właśnie takie postaci jak p. Wanda Traczyk- Stawska czy p. Danuta Dworakowska stanowią wzór kobiecości. 

Nie ma dla nas większej chwały niż walczyć i umierać za ojczyznę

Zdecydowana większość łączniczek oraz sanitariuszek biorących udział w Powstaniu Warszawskim należała do Pokolenia Kolumbów, dla którego liczyły się takie wartości jak: Bóg, Honor, Ojczyzna. Pokolenie to było pierwszym po 123 latach zaborów, które mogło cieszyć się faktem dorastania w wolnej Polsce. W związku z tym od początku okupacji niemieckiej w Warszawie, priorytetem było żeby na nowo przywrócić Ojczyznę jako wolny, suwerenny kraj i taki był cel który przyświecał tym młodym ludziom kiedy szli do Powstania Warszawskiego. 

Niezłomna wola walki - o życiu i działalności uczestniczek powstania warszawskiego

Młodzież która szła do Powstania Warszawskiego miała wpojone że Ojczyzna jest najwyższym dobrem, kiedy zaś znajdzie się w niebezpieczeństwie należy oddać wszystkie siły by ją ratować. To było pokolenie, które nie myślało o dobru własnym natomiast o dobru kraju. W postawie tych młodych łączniczek oraz sanitariuszek z Powstania Warszawskiego można dostrzec niezłomną wolę walki, gdyż była to młodzież która w większości wywodziła się z przedwojennego harcerstwa gdzie została w ten sposób nakierowana. Przykładem takiej młodej patriotki może być Krystyna Krahelska, autorka pieśni 'Hej! Chłopcy, bagnet na broń', która pozowała Ludwice Nitschowej do pomnika warszawskiej Syrenki. Postawy bohaterek Powstania Warszawskiego często były heroiczne, jednak one nie uznawały tego za bohaterstwo lecz za spełnienie obowiązku, co zresztą po latach bardzo często podkreślały.