Współczesny kodeks etyczny

współczesny kodeks etyczny

Kodeksy etyczne to to coraz popularniejsze rozwiązanie w firmach oraz zawodach zaufania publicznego. Stanowią zbiór norm i regulacji, które są zgodne z moralnym punktem widzenia. Powinny zachęcać do unikania zachowań prowadzących do dyskryminacji lub mobbingu. Ponadto zawierają zapisy wyszczególniające zachowania godzące w podstawowe prawa człowieka.

Jakie korzyści płyną ze stosowania współczesnego kodeksu etycznego?

Niezależnie od rodzaju firmy współczesny kodeks etyczny niesie ze sobą szereg korzyści. Po pierwsze pozwala na pisemne usystematyzowanie zasad panujących w danym środowisko. Poza tym określa sposób zachowania w wielu konkretnych, problematycznych sytuacjach. Przedsiębiorstwa i urzędy zaufania publicznego stosujące tego rodzaju kodeks zyskują na swoim wizerunku. Osoby z zewnątrz mają więcej zaufania wobec firm, lekarzy lub urzędników dostosowujących się zasad stawiających na równość wszystkich obywateli.

Dlaczego warto stosować współczesny kodeks etyczny?

Współczesny kodeks etyczny funkcjonuje na zasadzie profilaktyki zapobiegając wielu niepożądanym zachowaniom. Jasno określone zasady określające kary dyscyplinarne za nieodpowiednie uczynki zniechęcają do ich popełniania. Kodeks pozwala na zminimalizowanie zachowań polegających na dyskryminacji drugiej płci oraz wszelakich form mobbingu. Jego stosowanie daje możliwość określenia kultury etycznej w pracy, co przekłada się na lepsze samopoczucie pracowników oraz na ich większą wydajność.

BLOG

Najnowsze posty