Morowe panny - kampania promująca współczesną kobiecość, która odwołuje się do postaw uczestniczek powstania warszawskiego

Kampania promujaca kobiecosc
Obecnie pojęcie "nowoczesnej kobiecości" odżyło i jest używane do opisu nowego pokolenia kobiet, które na nowo definiują, co to znaczy być kobiecą. Kobiecość w dzisiejszych czasach nie polega na stereotypowych atrybutach kobiety, takich jak długie włosy i noszenie sukienek, ale na byciu pewną siebie, niezależną i dobrze czującą się we własnej skórze.

Projekt Morowe Panny został stworzony przez Muzeum Powstania Warszawskiego i promuje nowoczesne wartości kobiece z odwołaniem do uczestniczek powstania warszawskiego.

Kampania promująca wzory kobiecościChociaż nie ma jednej definicji tego, co to znaczy być nowoczesną kobietą, istnieją pewne wspólne cechy, które można znaleźć wśród tej rosnącej grupy. Nowoczesne kobiety są pewne siebie i wiary we własne siły, wybierają życie na własnych warunkach, zamiast podążać za tłumem. Pasjonuje je także wprowadzanie zmian w świecie, czy to poprzez karierę zawodową, wolontariat czy działalność społeczną. I choć doceniają znaczenie pielęgnowania związków, nie czują potrzeby poświęcania swojej niezależności lub indywidualności, aby znaleźć miłość.

Kampania jest wielopłaszczyznowa i skupia się na różnych aspektach. Składają się na nie spotkania, wystawy, happeningi, muzyka.

Kampania tworzona dla kobietKampania promująca nowoczesną kobiecość została zainicjowana przez Muzeum Powstania Warszawskiego. Celem inicjatywy jest zachęcenie kobiet do podejmowania działań, które pozwolą im osiągać cele i żyć tak, jak zawsze chciały. Przesłanie, które jest przekazywane, jest proste: jeśli czegoś chcesz, sięgnij po to! Wystarczy odrobina odwagi i determinacji, a będziesz w stanie osiągnąć wszystko, co sobie zamierzysz.

W kampanii biorą udział zarówno wybitne, jak i zwyczajne Polki, które dają przykład innym.

Każda z nich ma swoją własną historię, własny zestaw wyzwań i przeszkód do pokonania. Łączy je jednak wspólna wartość: odwaga, determinacja i siła charakteru. Wszystkie znalazły odwagę, by dążyć do realizacji swoich marzeń, nawet gdy sytuacja była trudna. I wszystkim im udało się zrealizować te marzenia - niektórym bardziej niż innym, ale każdej z nich na swój własny, niepowtarzalny sposób.